Ventilationsservice i Skaraborg

TH:s  är experter på ventilation för bostäder. Våra ventilationstekniker utför service och reparation av alla typer av ventilationssystem. För att ditt luftbehandlingssystem skall behålla sin funktion i många år, och för att undvika otrevliga överraskningar, bör service av ventilationen göras regelbundet och kanalerna rengöras och kontrolleras med jämna mellanrum. Vi arbetar snabbt och effektivt!

Ventilationsrengöring & service

Genom regelbunden kontroll och service av våra ventilationstekniker minimeras riskerna för akuta driftstopp, dessutom får man löpande information om ventilationens status. Vi utför kanalrengöring av samtliga förekommande ventilationssystem på marknaden. Till exempel Bacho Minimaster, ACF, ACC, ACJ, Ventex, Vevex, Rexovent, RDAA, RDAB, Rexonet, RDKA, Husqvarna, QVFTX, QVLV6, Temovex, Essvex, Villavent, VM1, VM2 samt SVAB och Skänninge Ventilation.

Smuts som tagit sig in i kanalsystemet måste regelbundet tas bort, annars orsakar det försämrad funktion såsom dåligt luftväxling och dessutom ökar energiförbrukningen. Den ökade energiförbrukningen beror ofta på att anläggningen får arbeta onödigt hårt, vilket också förkortar livslängden på ditt ventilationsaggregat.

Rengöring av ventilation och inställning av luftflöden

När en ventilationsanläggning inte fungerade som den ska, sprider den mest omkring partiklar med reducerad effekt. Damm, pollen, mögel, betongrester och andra byggnadsmaterial, även döda möss, insekter och fåglar är exempel på vad man kan finna i ventilationskanaler.

Vi utför kanalrengöring, rensning av ventilationskanaler för att minska tryckfallet i kanalerna och att luftväxlingen ska öka samt upprätthålla rätt luftflöden i ditt ventilationssystem. Erfarenheten visar att en rengöring kan förbättra effekten avsevärt. Resultatet blir att Du får en ren luft att andas.

Reparation av alla typer av ventilationsaggregat

Vi servar och reparerar alla typer av luftbehandlings och ventilationssystem, vi kan alla kända märken av ventilation och aggregat för luftbehandling. TH:s  ventilationsexperter utför de servicejobb som ditt ventilationssystem kräver för att det ska fungera utan avbrott.

Om det uppstår problem med din ventilation tar vi reda på varför och åtgärdar det, så att du ska slippa akut stopp i luftväxlingen. TH:s  är ventilationsexperter och vi sköter ventilationens underhåll, service och reparation. Ventilationsservice och kontroll av luftbehandlingen är oerhört viktigt för att få en väl fungerande luftväxling i din bostad eller lokal.

Våra tekniker utför service i hela Skaraborg

Ring oss för bokning:

Våra servicepartners

TH:s tjänster