SERVICE FRÅN VÄRMEPUMPSEXPERTER

Hos oss får du hjälp från riktiga värmepumpsexperter. Våra tekniker har lång erfarenhet av luft-luftvärmepumpar och vet precis hur de ska utföra service, för att din luft-luftvärmepump ska fungera så bra som möjligt. Våra experter finns i hela Skaraborgslän.

Bäst med service

  • Bibehåll en hög effekt
  • Säkerställ lång hållbarhet
  • Undvik dyra reparationer
  • Spara mer pengar

Service behövs med jämna mellanrum

Vi rekommenderar att du beställer service med ca 2 års mellanrum, för att din luft-luftvärmepump ska fortsätta att generera en bra besparing Hos oss på TH.s service kan du välja om du vill kontakta oss för service eller om du vill teckna ett service-avtal.

 

Bättre effekt med service

Undersökningar visar att en luft-luftvärmepump förlorar ca 30 % av sin effekt efter något år. Detta beror till stor del på att lite smuts hela tiden letar sig in i luft-luftvärmepumpen och fastnar på lamellerna, som då inte kan lämna ifrån sig lika mycket värme till luften som passerar. En luft-luftvärmepump arbetar igenom husets luft uppåt 30 gånger varje dygn och i luften finns smuts, damm, partiklar, fett från matlagning och annat som tyvärr inte alltid fastnar i luftvärmepumpens filter.

Genom en grundlig rengöring av luft-luftvärmepumpen får du återigen en bättre effekt och sparar mer pengar.

Undvik problem och reparationer

Smuts i luft-luftvärmepumpen leder också till ökar slitage och ökar risken för reparationer. Att byta ut komponenter i luft-luftvärmepumpen är betydligt dyrare än att sköta dem ordentligt.

Det finns också en risk för mögelbildning i luft-luftvärmepumpen. Om luft-luftvärmepumpen är smutsig och dammig vid kyldrift, fungerar inte dräneringen av inomhusdelen och det fuktiga klimatet skapar en utmärkt miljö för mögel. En riktigt smutsig och dammig luft-luftvärmepump innebär också en brandrisk, precis som ett kylskåp.

Med service kan du undvika risker och problem, vilket är betydligt mer lönsamt i längden.

Ta hjälp av våra experter

Våra experter vet hur de kan rengöra luft-luftvärmepumpen på djupet utan att skada viktiga och ömtåliga komponenter. De vet var det behöver rengöras eller smörjas, och de vet hur de kontrollerar luft-luftvärmepumpens olika funktioner.

Expertens åsikt

Med service håller luft-luftvärmepumpen längre och ger en bättre effekt. Det lönar sig i längden. Luft-luftvärmepumpar är avancerade maskiner och behöver tillsyn av en expert.

Installation av ny luftvärmepump:

Våra installarörer utför installationer i större delan av gamla Skaraborg. Vi är ackrediterade och innehar certifikat.

Ring oss för bokning av service / Installation av din värmepump

Våra servicepartners

TH:s tjänster