ELinstallationer i Skaraborg

TH:s El har mångårig erfarenhet inom elbranschen. Vi åtar oss små som stora uppdrag, vare sig det handlar om att dra all el vid en nybyggnation av en fastighet eller att installera ett extra vägguttag i ett kontor. Några exempel på elinstallationer vi utför är:

Byte av befintliga elcentraler ( Proppsäkringar ) till nya elcentraler med automatsäkringar.
Kompletering av jordfelsbrytare.
Ombyggnad i samband med köksbyte och badrum.
Byte av befintliga gamla kulokablar till infräsning i vägg mm.

Försäljning av:

* Bastuaggregat

* Armaturer

* Elmatrial

* Vattenpumpar

* Elcentraler

Ring oss för bokning av elektriker:

Våra servicepartners

TH:s tjänster