Electrolux Tumlare TD6-10

Beskrivning

Användarcentrerad design
Certifierat ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär
användarvänlighet
• Luddfilter
Den vågräta filterlådan är placerad för att vara lätt att komma åt och
rengöra, utan att du behöver böja dig
Det användarvänliga ECL Easy Clean System för luddfiltret: mindre underhåll
och ständigt god funktion
Långsiktigt sparande
Innovativa funktioner som sparar tid och pengar, för en mer hållbar livsstil, och
med värmepumpsteknik som sparar upp emot 60% av energin
• Inget utlopp krävs
minimala installationskostnader
• Fuktbalans
Avbryter torkningsprocessen vid rätt tidpunkt vilket minskar energikostnaderna
Fullständig kontroll
Funktionen OnE Laundry hjälper dig att övervaka din utrustning och dess
funktioner från valfri plats, vilket ger dig möjlighet att påverka och förbättra
dina affärer – en personlig assistent för validering av hygien, samt hantering av
tvättprocessen och dina inkomster (tillval)
Otrolig produktivitet
Torka mer tvättgods på kortare tid: en banbrytande förbättring
• Reverserande trumma
Minimerar skrynklor och torktid, för effektiv och jämn torkningsfunktion
Tillval och tillbehör
• Tack vare det unika systemet för kylning av vattnet kan apparaten även
fungera i miljörer med höga temperaturer
• Vändbar lucka för enklare flöde för tvättgodset
• Tyst i drift